Codul Muncii

10 mai 2023 74

Bună ziua. Activez in funcția de asistentă medicală la o casă de bătrâni. Anul acesta, mai exact în perioada 27 februarie - 24 martie, am perticipat la cursuri de instruire continuă, care sunt obligatorii odată la 5 ani și care au fost programate încă anul trecut. Cursurile au fost ținute la Chișinău (aflat la mai mult de 50 km de la domiciliul meu), unde m-am deplasat zilnic cu microbuzul. Am prezentat foaia de parcurs în legătură cu cursurile menționate imediat după finalizarea acestora, mai exact pe 25 martie. Angajatorul mi-a spus că deplasarea îmi va fi achitată în termen de 6 luni. Este corect așa ceva? Cum și când se achită deplasarea?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Codul muncii prevede:
Articolul 195. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care urmează la iniţiativa angajatorului cursul de formare profesională

(1) Salariaţilor care urmează, la iniţiativa angajatorului, cursul de formare profesională cu scoatere din activitate li se menţine locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu, li se acordă alte garanţii şi compensaţii... mai detaliat prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Salariaţilor care urmează, la iniţiativa angajatorului, cursul de formare profesională cu scoatere din activitate, într-o altă localitate, li se compensează cheltuielile de deplasare în modul şi în condiţiile prevăzute pentru salariaţii trimişi în deplasare în interes de serviciu.

Articolul 176. Compensarea cheltuielilor legate de deplasarea în interes de serviciu

(1) În cazul deplasării în interes de serviciu, angajatorul este obligat să compenseze salariatului:

a) cheltuielile de călătorie tur-retur;

b) cheltuielile de cazare;

c) diurna;

d) alte cheltuieli ce ţin de deplasare.

(2) Modul şi mărimea compensării cheltuielilor legate de deplasările în interes de serviciu se aprobă de Guvern. Unităţile cu autonomie financiară pot stabili în contractul colectiv de muncă mărimi sporite ale acestor compensaţii.

Modul de plată e prevăzut în hotărâre de Guvern.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125342&lang=ro#

11 mai 2023