Comasarea terenuri agricole

25 octombrie 2018 46

Detin cu drept de proprietate terenuri agricole cu o suprafata de 53 ha, ceea ce constituie 99% din masiv. Restul terenurilor de 1% ma impiedica sa fac comasarea lor intr-un nr. cadastral. Este vre-o procedura legala ca acest procent sa-l mut in alta parte?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

În cazul Dvs. se aplică procedura de reparcelare descrisă în HOTĂRÎRE Nr. 1075 din 01.10.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole şi, o metodă avantajoasă a reparcelării ar fi schimbul, conform pct. 52 al hotărîrii sus-menţionate:

52. Metodele principale de reparcelare a terenurilor agricole sînt:
... mai detaliat a) vînzarea-cumpărarea terenurilor;
b) schimbul de terenuri;
c) arenda de lungă durată;
d) asocierea;
e) comasarea;
f) redefinirea hotarelor.

şi pct. 62:

Schimbul
62. Schimbul, ca metodă de consolidare (reparcelare), se efectuează în două etape:
a) selectarea tuturor cazurilor acceptate pentru efectuarea schimbului;
b) divizarea schimburilor negociabile în echivalente şi neechivalente.
63. Schimbul echivalent este aplicat în cazul în care părţile convin (negociază) tranzacţia fără compensări ale valorii terenurilor. Părţile implicate sînt informate despre procedura de schimb, amplasarea sectoarelor etc.
64. Părţile schimbului neechivalent vor fi informate despre valoarea de piaţă a terenurilor care urmează a fi schimbate, despre cuantumurile aproximative ale compensărilor pe care le pot obţine, despre condiţiile schimbului etc.
65. Grupul de lucru va propune părţilor implicate în schimb mai multe variante pentru a fi analizate, negociate şi acceptate.
66. Schimbul de terenuri în condiţiile de arendă poate fi efectuat, la decizia proprietarilor, atît pe perioada de arendă, cît şi prin modificarea drepturilor de proprietate iniţiale (schimbarea dreptului de proprietate).
67. În scopul impulsionării aplicării metodelor de reparcelare a terenurilor agricole, pot fi utilizate terenurile destinate agriculturii proprietate publică din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale. În acest caz, în calitate de parte a schimbului apare consiliul local respectiv.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325447&lang=1

Totodată, consultaţi şi art. 70, Codul Funciar, accesînd link-ul dat: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313324

Servus

25 octombrie 2018