Comercializarea marfii pe net

17 ianuarie 2018 63

Stimati juristi, vreau sa fac comercializarea marfurilor de uz casnic de pe retea de socializarea. Ma intereseaza daca pot fi trasa eu la raspundere sau nu? Mentionez nu e vorba de pagina web (pina ce). Si cu ce lege eu pot sa ma apar in caz de ceva. Multumesc!

Jurist comments 2

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună Dna/Dra Veronica,
Având în vedere intenția de a desfășura zi de zi o activitate economică, în scopul de a obține profit, ar fi bine să respectați prevederile legale de desfășurare a activității de întreprinzător, cu obținerea după caz a autorizațiilor respective, achitatea impozitelor și taxelor la pugetul public și cel... mai detaliat local, pentru a evita pentru viitor atragerea la răspundere contravențională sau penală.
Mai jos vă voi indica conținul, doar a câteva normele pe care le veți încălca cu certitudine dacă veți desfășura activitate de întreprinzător fără a avea actele în regulă.
Totodată, țin să remarc că norma juridică în temeiul căreia puteți fi atrasă la răspundere depinde atât de mărimea impozitelor și taxelor ce nu au fost achitate de către persoana care desfășoară activitate de întreprinzător, cât și de categoria de mărfuri care le comerializează, desfășurarea activității de una singură sau în participație cu alte persoane, genul de mărfuri comercializate, practicarea activității fără a fi înregistrat la organele autorizate, etc.

Astfel, unele din norme sunt:

I. Articole din Codul penal al RM

Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător
(1) Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 200 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu;
f) cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 244/1. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice (Dvs. doriți de fapt să practicați activitatea de întreprinzăto, dar consider că vă este util să cunoașteți)
(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declarație a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depășește 2500 de unități convenționale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

II. Prevederi ale Codului contravențional al RM
Articolul 263. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător
(1) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.
(2) Desfăşurarea activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator sau în baza patentei de întreprinzător fără a fi înregistrat ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de stat în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a desfăşura activitatea se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) - abrogat.
(4) Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale.
(5) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului, se sancţionează cu amendă de la 3 la 9 unităţi convenţionale.
(6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire), stabilit de lege, şi a modului de utilizare a firmei
se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale.
(7) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie prin lege se sancţionează cu amendă de la 6 la 21 de unităţi convenţionale.
(8) Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false) se sancţionează cu amendă de la 12 la 45 de unităţi convenţionale.

Articolul 273. Încălcarea regulilor de comerţ
Încălcarea de către întreprinderile comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către persoanele fizice care practică comerţul, a regulilor de comerţ manifestată prin:
1) înşelarea cumpărătorilor la măsurat, la cîntar, la achitare se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale;
2) comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale sau cu amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu mai puţin de 120 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice;
3) utilizarea în comercializarea produselor şi serviciilor a mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice (de aprobare de model, de verificare metrologică) ori cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, falsificate, înlăturate sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de aprobare de model şi al buletinelor de verificare metrologică expirat se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
4) încălcarea regimului de lucru stabilit de autorităţile administraţiei publice locale se sancționează cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
5) încălcarea termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor alimentare se sancționează, comerciantul, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale în cazul persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale în cazul persoanei juridice.
51) solicitarea/încasarea de la furnizor a plăţilor pentru serviciile care nu sînt incluse în costul de achiziţie al produselor alimentare (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie/amenajare a suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea produselor alimentare) se sancționează, comerciantul, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale în cazul persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale în cazul persoanei juridice;
6) lipsa indicatoarelor de preţuri sau a meniurilor la mărfurile destinate comercializării ori întocmirea lor cu încălcarea regulilor stabilite, precum și omiterea indicării la vedere, într-o formă clară şi explicită, a prețurilor ori a tarifelor se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale;
7) încălcarea modului de recepţionare, de întocmire a documentelor sau de decontare la mărfurile primite în consignaţie de la populaţie se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale;
8) comercializarea mărfurilor de folosinţă îndelungată fără indicarea în documentele de însoţire a termenelor de garanţie, fără paşaport tehnic sau alt document de un model stabilit care îl înlocuieşte, precum şi fără traducerea în limba moldovenească sau în alte limbi, în modul stabilit de legislaţie, a informaţiei privind condiţiile de folosire eficientă şi inofensivă a mărfurilor de import, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
9) desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale se sancţionează cu aplicarea persoanei cu funcție de răspundere a următoarelor amenzi:
a) în unităţi ale comerţului ambulant, de la 30 la 60 de unităţi convenţionale;
b) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m2, de la 60 la 120 de unităţi convenţionale;
c) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2, de la 120 la 180 de unităţi convenţionale;
d) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2, de la 180 la 240 de unităţi convenţionale;
e) în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe, de la 240 la 300 de unităţi convenţionale;
91) organizarea sau desfăşurarea comerțului în alt loc decît cel notificat autorității administrației publice locale, inclusiv aflat pe teritoriul pieței,se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
10) comercializarea prin înşelăciune a unui produs neprevăzut în contract, precum şi refuzul nejustificat de a vinde un produs sau de a presta un serviciu se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
11) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale se sancţionează cu următoarele amenzi aplicate persoanei cu funcție de răspundere:
a) în unităţi ale comerţului ambulant, de la 120 la 150 de unităţi convenţionale;
b) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m2, de la 150 la 180 de unităţi convenţionale;
c) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2, de la 180 la 210 unităţi convenţionale;
d) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2, de la 210 la 270 de unităţi convenţionale;
e) în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe, de la 270 la 300 de unităţi convenţionale;
12) încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere a regulilor de clasificare a unităților de alimentație publică încadrate în structuri de primire turistică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pe categorii de încadrare după nivelul de servire care constă în:
a) desfăşurarea activităţii în sfera alimentaţiei publice de către subiecţii activităţii turistice fără certificat de clasificare în categoria respectivă se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale;
b) nerespectarea cerinţelor impuse de categoria atribuită subiectului activităţii turistice se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale;
c) neafişarea la loc vizibil a certificatului de clasificare a subiectului activităţii turistice la categoria respectivă se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale;
13) achiziţionarea de mărfuri şi de produse din reţeaua de comerţ cu amănuntul, de la întreprinderi de alimentaţie publică şi din unităţi farmaceutice şi revinderea lor la întreprinderi şi în unităţi similare din raza aceleiaşi localităţi avînd ca urmare majorarea preţurilor la aceste mărfuri şi produse se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
14) depăşirea normativelor admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
15) desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform legislaţiei şi/sau regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local, aceasta este interzisă se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
16) necorespunderea unității comerciale cu datele indicate în notificarea depusă privind inițierea activității de comerț se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale.

Notă: În dependență de anumiți factori, Dvs. ați putea fi atrasă la răspundere în baza unei sau mai multor articole, reieșind din încălcările ce le-ați comis.
Menționez că acestea sunt doar câteva din normele care pe care o să le încălcați în cazul în care nu o să vă conduceți de prevederile legale în vigoare ce reglementează practicarea activității de întreprinzător!

Referitor la comerțul electronic există legi care reglementează desfășurarea comerțului electronic, însă aceasta nu vă scutește de respectarea altor legi cu privire la înființarea, înregistrarea întreprinderii, și toate celelalte.

17 ianuarie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

La fel vreau să vă sugerez să vedeți LEGEA Nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, s-ar putea ca genul de activitate care doriți să-l practicați să fie posibil de a fi practicat în baza patentei de întreprinzător.
Mai jos vedeți linkul cu legea.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312890

17 ianuarie 2018