Comisia pentru privatizare

4 septembrie 2017 316

Buna ziua. Spuneti-ne, va rog, unde se afla comisia pentru privatizarea fondului de locuit?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
Potrivit legii Nr. 1324 privind privatizarea fondului de locuinţe și anume în conformitate cu art.4. - (1) Organele abilitate cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe, denumite în continuare organe abilitate, sînt:
a) consiliile municipale Chişinău şi Bălţi;
b) organul abilitat... mai detaliat al Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia - pe teritoriul Găgăuziei;
c) consiliile raionale - în celelalte localităţi ale republicii.
(2) Organele abilitate, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, desemnează comisiile pentru privatizarea fondului de locuinţe. Aceste comisii includ reprezentanţi ai organelor abilitate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, financiare şi de exploatare a locuinţelor, ai direcţiei de arhitectură, ai organului de supraveghere antiincendiară, staţiei sanitaro-epidemiologice, biroului teritorial de inventariere tehnică, iar în cazul vînzării sau transmiterii cu titlu gratuit a locuinţelor din fondul departamental sau public include şi reprezentanţi ai întreprinderilor, asociaţiilor, instituţiilor, organizaţiilor*** respective şi ai comitetelor lor sindicale.
Astfel, comisia municipală de privatizare a fondului de locuinţe activează în conformitate cu prevederile Regulamentului ei, anexă la Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.93. Comisia îşi desfăşoară activitatea sa în blocul, care este amplasat pe str. Columna, nr. 106 mun. Chişinău. Şeful Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe, preşedintele Comisiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir.6, tel. 26-01-18. Adjunctul sefului Direcţiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir. 3, coordonează lucrul cu petiţiile înaintate de cetăţeni, tel. 27-41-12. Documentele necesare la privatizarea locuinţelor se recepţionează în bir.4, în fiecare zi, de la ora 8 pînă la 12, în afară de vineri - zi de şedinţă a Comisiei, telefonul de contact 27-81-25. În bir. 5 cetăţenii primesc rezultatele hotărîrilor Comisiei, în baza buletinului de identitate şi procurii (după caz), primesc conturile pentru achitarea costului locuinţei privatizate şi impozitul privat, tot în bir. 5 la prezentarea chitanţei de plată, cetăţenii primesc contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, telefonul de contact 27-69-05. În bir.1 cetăţenii primesc certificate privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare, pentru care este necesar de prezentat copia contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată şi copiile buletinelor de identitate, chitanţa de 30 lei pe contul 420515101479701, telefonul 27-41-12. În biroul 2, specialistul principal, juristul Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe primeşte cetăţenii permanent în audienţă, după necesitatea lor, tel. 27-81-25.

Mult succes!!!

5 septembrie 2017