Comision la achitarea anticipata

7 iulie 2020 27

Buna ziua. Am un imprumut ipotecar de la OCN. Vreau sa-l achit anticipat. In suma de achitare anticipata mi-a fost inclus comisionul de deservire lunara pentru toata perioada contractului (95 luni). Daca contractul se inchide anticipat, OCN este in drept sa ia comision pentru perioada nefolosita? Sunt norme legale de a contesta aceasta notificare?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Aceștia pot încasa un anumit procent pentru achitarea anticipată potrivit un clauze inserate și negociate anume în acest sens dacă lipsește o astfel de clauză și aceștia solicită încasarea cum ați indicat dvs pentru toate 95 de luni doar pentru că ați achitat anticipat, încasarea este nefondată or ei... mai detaliat n-au prestat careva servicii de administrare/monitorizare pentru aceste luni și n-au suferit cheltuieli ceea ce înseamnă că clauza poate fi declarată abuzivă.

7 iulie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Rodica, bună ziua,

De asemenea, vedeți și Legea privind contractele de credit pentru consumatori care, în acest sens dispune următoarele:

Articolul 6. Cerinţe precontractuale de informare pentru contractele de credit sub forma facilităţii de tip „descoperit de cont” (overdraft) şi pentru anumite contracte specifice de credit

(1) În cazul contractelor de credit prevăzute... mai detaliat la art. 2 alin. (3) şi (5), creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, în baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a datelor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

(2) Informaţiile precontractuale sînt furnizate:

a) cu suficient timp înainte, dar cel puţin cu 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă. Perioada de 15 zile poate fi redusă cu acordul scris al consumatorului;

b) imprimate pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune. În cazul în care informaţiile sînt redactate pe hîrtie, culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;

c) prin intermediul formularului prevăzut la anexa nr. 3.

(3) Informaţiile precontractuale cuprind:

a) tipul de credit;

b) numele/denumirea şi domiciliul/sediul creditorului, precum şi, după caz, cele ale intermediarului de credit implicat;

c) valoarea totală a creditului;

d) durata contractului de credit;

e) rata dobînzii aferente creditului şi condiţiile care reglementează aplicarea acesteia, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit;

f) dobînda anuală efectivă prin intermediul unor exemple reprezentative care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective;

g) condiţiile şi procedura pentru revocarea contractului de credit;

h) atunci cînd este cazul, pentru contractele de credit de tipul celor menţionate la art. 2 alin. (3), o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului;

i) rata dobînzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, unde este cazul, orice penalităţi aplicate în caz de neplată;

j) dreptul consumatorului de a fi informat gratuit, în conformitate cu art. 9 alin. (2), asupra rezultatului consultării bazei de date, realizate pentru evaluarea bonităţii sale;

k) pentru contractele de credit de tipul celor menţionate la art. 2 alin. (3), informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, dacă este cazul, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri;

l) dacă este cazul, termenul de valabilitate a ofertei.

(4) În cazul unui contract de credit în sensul art. 2 alin. (5), informaţiile precontractuale includ şi:

a) valoarea, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului; şi

b) dreptul de rambursare anticipată şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită;

c) menţiunea privind durata contractului de credit.

(5) În cazul în care contractul de credit intră în domeniul de aplicare al art. 2 alin. (3), se aplică numai dispoziţiile menţionate la alin. (1)–(3) din prezentul articol.

(6) În cazul comunicării prin intermediul telefonului şi în cazul în care consumatorul solicită ca facilitatea de tip „descoperit de cont” (overdraft) să fie disponibilă imediat, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel puţin elementele menţionate la alin. (3) lit. c)–f) şi h) din prezentul articol;

(7) Fără a aduce atingere derogării prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în cazul contractelor de credit acordate sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft) şi care trebuie rambursate într-o perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale creditului include cel puţin elementele prevăzute la alin. (3) lit. с), e), f) şi h) din prezentul articol.

(8) La cerere, în plus faţă de informaţiile menţionate la alin. (1)–(6) din prezentul articol, consumatorului i se furnizează gratuit un exemplar din proiectul de contract de credit, care include informaţiile contractuale prevăzute la art. 10, în măsura în care se aplică articolul respectiv.

(9) În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul a fost încheiat folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite oferirea informaţiilor în conformitate cu alin. (2)–(4) din prezentul articol, inclusiv în cazurile menţionate la alin. (6) din prezentul articol, creditorul îşi îndeplineşte, imediat după încheierea contractului de credit, obligaţiile în temeiul alin. (2)–(4) din prezentul articol, prin furnizarea de informaţii contractuale consumatorului în conformitate cu art. 10, în măsura în care acest articol este aplicabil.

(10) În cazul unui contract de tipul celui prevăzut la art. 2 alin. (3), în informaţia precontractuală nu se specifică dobînda anuală efectivă.


Articolul 20. Rambursarea anticipate

(1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să-şi stingă în totalitate sau în parte obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constînd în dobînda şi costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

(2) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie rezonabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului, cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului este fixă. O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de:

a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;

b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

(3) Nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată în cazul în care:

a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplată;

b) contractul de credit este acordat sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft); sau

c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului nu este fixă.

(4) Orice compensaţie nu depăşeşte cuantumul dobînzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit.


Trebuie să remarc că, circumstanțele încheierii contractului respectiv au o relevanță mare pentru a da apreciere unei clauze este aceasta sau nu abuzivă, și prin urmare nulă.Succes.

7 iulie 2020

Andrei Domenco, Va multumesc mult pentru raspuns. Raspunsul este pe inteles, clar. Contractul prevede si eu accept un comision de 1% din suma rambursata anticipat. Insa OCN la acest comision mai incaseaza comisionul pentru deservirea/monitorizarea lunara si pentru perioada de dupa achitarea anticipata , cea de 95 luni. Iata ce... mai detaliat ma nelinisteste.Cum pot argumenta nulitatea si abuzul acestei incasari? Succese.

7 iulie 2020

Igor Brinișter, un raspuns demn. Din cele explicate de catre D-stra si analizand contractul e greu de facut o concluzie fixa. Comisionul pentru deservirea/monitorizarea lunara pentru perioada de dupa achitarea anticipata , cea de 95 luni, poate fi definit ca "(4) Orice compensaţie nu depăşeşte cuantumul dobînzii pe care consumatorul... mai detaliat ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit". Deci ce ati putea sa-mi sugerati? Care ar fi actiunea potrivita? Va multumesc foarte mult pentru raspuns. Va doresc succese frumoase.

7 iulie 2020