Compania de constructii ne propune alt apartament decat cel cumparat

23 ianuarie 2019 57

Buna ziua! Am procurat in rate un apartament de la o companie de constructii. La moment compania vrea sa faca replanificare in apartament, cu care noi nu suntem de acord. Ei ne propun alt apartament, pentru care trebuie sa adaugam bani, e cu 1m2 mai mare decat cel actual, dar mai scump nu cu cat costa m2 stipulat in contract? Ce sunt in drept sa cer de la ei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Pentru început urmează a fi studiat contractul, însă, cu siguranță puteți cere executarea de către compania de construcții a obligațiilor conform contractului încheiat, în cantitate și calitatea contractă, sau eventual restituirea sumelor plus eventuale penalități.
Totul depinde de contract, care urmează a fi studiat amănunțit, pentru a putea descifra existența... mai detaliat și a unor alte soluții.

Vedeți norma generală,
Articolul 572. Cod Civil Condiţiile generale de executare a obligaţiilor
(1) Temeiul executării rezidă în existenţa unei obligaţii.
(2) Obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul stabilit.

EFECTELE NEEXECUTĂRII OBLIGAŢIEI

Articolul 602. Răspunderea pentru neexecutarea obligaţiei
(1) În cazul în care nu execută obligaţia, debitorul este ţinut să-l despăgubească pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel dacă nu dovedeşte că neexecutarea obligaţiei nu-i este imputabilă.
(2) Neexecutarea include orice încălcare a obligaţiilor, inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă.
(3) Repararea prejudiciului cauzat prin întîrziere sau prin o altă executare necorespunzătoare a obligaţiei nu-l eliberează pe debitor de executarea obligaţiei în natură, cu excepţia cazurilor cînd, datorită unor circumstanţe obiective, creditorul pierde interesul pentru executare.
(4) Dreptul creditorului de a cere despăgubiri în locul prestaţiei se exercită în condiţiile suplimentare de la art.609. Creditorul poate cere despăgubiri pentru întîrzierea executării obligaţiei doar în condiţiile suplimentare privind întîrzierea prevăzute la art.617. În cazul unui contract sinalagmatic, creditorul poate cere despăgubiri pentru neexecutarea obligaţiei debitorului doar după rezoluţiune, conform art.737.

23 ianuarie 2019