Companie din România deschide filială în Republica Moldova

22 august 2023 3

Bună ziua. O agenție de turism din București are în plan să își înceapă activitatea pe teritoriul RM. Am nevoie să înțeleg care este procedura legală și tot de ce ar trebui să ținem cont pentru asta?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. Puteți deschide o persoană juridică nouă în RM sau sucursala companiei din RO.
Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lîngă documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) se depun următoarele documente:

a) regulamentul sucursalei, care trebuie să conțină următoarele date:

– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax,... mai detaliat adresa de e-mail) al sucursalei;

– genurile de activitate desfășurate de sucursală;

– mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;

– extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

– forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;

– denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;

– numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;

– împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;

b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba română, legalizată notarial;

c) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.

Alin. (3):
b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;

c) regulamentul sucursalei, în două exemplare, care trebuie să conțină următoarele date:

– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;

– genurile de activitate desfășurate de sucursală;

– denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;

– numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;

– împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei.

23 august 2023