Compensare pentru reducere din functie

11 septembrie 2017 123

Buna! Activez din data de 24.10.2016 in cadrul Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale. Acum am nimerit sub reducere, pe data de 11.10.2017 se implineste o luna obligatorie care trebuie sa o activez pina la reducere. Ma intereseaza: conform codului muncii pot primi ceva compensare? In legea interna nu este nimic spus la acest capitol. Multumesc mult! Astept raspuns.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nina Sîli
  • Student
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna seara conform art. 186 din codul muncii. Indemnizaţia de eliberare din serviciu
(1) Salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86 alin.(1) lit.b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li... mai detaliat se garantează:
a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate; b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii; c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă în calitate de şomer şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv; d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.
Sursa http://lex.justice.md/md/326757/
Mult succes11 septembrie 2017