Competența instanței să examineze cererea de revizuire

24 martie 2023 16

Bună ziua. Judecătoria Chișinău, sediul Centru a emis o Ordonanță de Protecție contra agresorului pentru violență în familie. Victima a atacat hotărârea menționată la Curtea de Apel Chișinău, iar aceasta din urmă a menținut hotărârea pronunțată de către instanța de fond. Agresorul nu a fost de acord cu decizia, dar nu a declarat recurs, ci a depus o cerere de revizuire în instanța de fond (pentru a fi revizuită hotărârea conform art. 449 CPC). Este legală această acțiune? Dacă Curtea de Apel a menținut hotărârea, cerere de revizuire trebuia să fie depusa la Curtea de Apel, nu? Care instanță are competența să examineze cererea de revizuire?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Codul de procedură civilă prevede:
Articolul 448. Instanţele competente să examineze

cererea de revizuire

(1) Cererea de revizuire împotriva unei hotărîri sau încheieri rămase irevocabilă prin neatacare se soluţionează... mai detaliat de instanţa care s-a pronunţat asupra fondului.
(2) Cererea de revizuire împotriva unei hotărîri care, fiind supusă căilor de atac, a fost menţinută, modificată sau casată, emiţîndu-se o nouă hotărîre, se soluţionează de instanţa care a menţinut, a modificat hotărîrea sau a emis o nouă hotărîre.

25 martie 2023