Competenta teritoriala a executorului judecatoresc

2 mai 2023 92

Buna ziua. Am avut un proces judiciar pe care l-am castigat. Paratul are viza de resedinta in Straseni, eu am viza in Orhei, iar judecata a avut loc la judecatoria Chisinau. Spuneti-mi, va rog, unde trebuie sa ma adresez pentru executarea silita a hotararii - la un executor din Straseni, Orhei sau Chisinau? Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Competența este după domiciliul debitorului (pîrîtului)
https://www.justice.gov.md/ro/content/competenta-teritoriala-ale-executorilor-judecatoresti

3 mai 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. Depinde de obiectul litigiului. Mai jos vă ofer detaliat locul înaintării titlului executoriu în dependență de obiectul litigiului.
Articolul 30. Competenţa teritorială
(1) Executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni de executare silită doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care biroul său îşi are sediul.
(2) Prin derogare de la... mai detaliat alin. (1):
a) în cazul executării măsurilor de asigurare a acţiunii sau al executării prin urmărirea mijloacelor de transport, a mijloacelor băneşti de pe conturile debitorului, a valorilor mobiliare sau a participaţiunii debitorului la capitalul social, competenţa teritorială a executorului judecătoresc se extinde pe întreg teritoriul ţării;

b) în cazul executării documentelor executorii prin urmărirea salariului sau unui alt venit al debitorului, competent în executare este executorul judecătoresc în a cărui circumscripţie teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află sediul instituţiei (organizaţiei) de la care debitorul primeşte venituri.

(3) Documentele executorii privind încasarea plăţilor periodice şi documentele executorii indicate la art.15 alin.(2) din prezentul cod, cu excepţia celor de la lit. c), se prezintă spre executare executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul debitorului ori instituţia penitenciară în care îşi ispăşeşte pedeapsa debitorul.

(4) Documentele executorii indicate la art. 15 alin. (2) lit. c) din prezentul cod se remit din oficiu de către instanţa de judecată spre executare executorului judecătoresc indicat de creditor în cererea de eliberare a titlului executoriu.

3 mai 2023