Competența teritorială a Inspectoratului de Poliție

29 martie 2023 29

Bună ziua. Fostul soț a depus o plângere împotriva mea precum că l-aș defăima, Plângerea a depus-o la sectorul meu de poliție, el având domiciliul în alt sector. Agentul constatator mi-a aplicat amendă, fără să mă citeze legal și fără ca eu să cunosc ce mi se încriminează. Unde trebuie să se examineaze genul acesta de plângeri: în sectorul unde își are domiciliul pretinsa parte vătămată, sau unde contravenientul are viză de reședință?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. Conform Codului Cotravențional:
Cauzele contravenționale se soluționează de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost săvîrşită contravenția. Astfel, se prezumă că pretinsa defăimare a avut loc unde Dvs locuiți.
Puteți contesta prezentul proces-verbal/decizie cu privire la contravenție.

30 martie 2023