Concediere

7 noiembrie 2023 5

Buna ziua. Pe 5 noiembrie curent ma aflam la locul de munca (magazin alimentar), cand am depistat o sticla de chefir cu termenul expirat. In loc sa-l arunc, l-am baut. A doua zi m-au chemat la serviciu si mi-au zis ca ma concediaza pentru ca actiunea mea constituie furt. Ce sa fac in acest caz?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Natalia, eu pot să vă orientez, conform Codul muncii, DVS sunteți în drept să contestațo ordinul de concediere în instanța de judecată, ce se referă la un oarecare furt. administrația trebuie să apelexe la poliție cu o cerere în privința furtului, dar se consider un furt munt. JURISDICŢIA... mai detaliat INDIVIDUALĂ

Articolul 354. Litigiile individuale de muncă
Se consideră litigii individuale de muncă divergenţele dintre salariat şi angajator privind:
a) încheierea contractului individual de muncă;
b) executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă;
c) încetarea şi nulitatea, parţială sau totală, a contractului individual de muncă;
d) plata despăgubirilor în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de către una din părţile contractului individual de muncă;
e) rezultatele concursului;
f) anularea ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) de angajare în serviciu, emis conform art.65 alin.(1);
h) alte probleme ce decurg din raporturile individuale de muncă.
Articolul 355. Examinarea cererii privind soluţionarea litigiului individual de muncă
(1) Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată:
a) în termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său;
b) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.
(2) Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute la alin.(1) pot fi repuse în termen de instanţa de judecată.
(3) Instanţa de judecată va convoca părţile litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(4) Instanţa de judecată va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărîre cu drept de atac conform Codului de procedură civilă. (5) Instanţa de judecată va remite hotărîrea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
Articolul 356. Executarea hotărîrilor privind soluţionarea litigiilor individuale de muncă
(1) Angajatorul este obligat să execute imediat, conform Codului de procedură civilă, hotărîrea (decizia) instanţei de judecată despre restabilirea drepturilor salariatului ce decurg din raporturile de muncă şi din alte raporturi legate nemijlocit de acestea.
(2) Neexecutarea actelor judecătoreşti indicate la alin.(1) atrage efectele prevăzute de Codul de executare.

7 noiembrie 2023
Gabriel Diaciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Natalia, când s-a întâmplat asta? Deja ai primit ordinul de concediere? Cum poți demonstra că acel produs alimentar avea termenul de valabilitate expirat?
Dacă deja sunteți concediată păi tot ce puteți face este să-i dați în judecată și veți primi salariul ratat și veți fi repusă la locul de muncă.... mai detaliat Șansele de câștig depind de răspunsurile la întrebările de mai sus, cât și de alte circumstanțe relevante. Puteți să mă contactanți la 069992921, sunt aproape sigur că angajatul a făcut și alte greșeli când v-a concediat.

7 noiembrie 2023