Concediere dupa expirarea termenului de probă

20 ianuarie 2018 70

La 2 august 2017, printr-un ordin al Ministrului justitiei colaboratorul sistemului penitenciar a fost transferat la alt lucru în functie superioara in ordinea de avansare în serviciu, cu termen de proba de 3 luni, in functie de sef interimar Penitenciar. La 15 ianuarie 2018, angajatul respectiv e chemat si i se spune sa paraseasca postul de munca. Ce garantii legale are salariatul in cazul dat? Paate sau nu angajatorul sa-l demita din funtie fara acordul sau? Ce alte solutii legale ar fi in cazul dat?

Jurist comments 1

Download discussion
Viorica Chirnicinii
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna ziua Petru. Colaboratorul sistemului penitenciar poate demisiona sau poate fi concediat la iniţiativa conducerii:
1) la atingerea limitei de vîrstă:
a) în retragere – la atingerea limitei de vîrstă stabilită de legislaţia în vigoare pentru aflarea în rezerva Forţelor Armate;... mai detaliat
b) în rezervă – la atingerea limitei de vîrstă pentru aflarea în serviciul sistemului penitenciar stabilite la art.18 din prezenta lege;
2) din motive de sănătate – în baza deciziei comisiei medicale speciale a sistemului penitenciar, cu trecerea în:
a) retragere – dacă este recunoscut inapt pentru serviciul militar, cu scoaterea din evidenţa militară;
b) rezervă:
- în cazul recunoaşterii acestuia ca apt pentru serviciul necombatant pe timp de pace, limitat apt pentru serviciul militar de gradul întîi pe timp de război;
- în cazul recunoaşterii ca inapt pentru serviciul militar pe timp de pace, limitat apt pentru serviciul militar de gradul doi pe timp de război;
3) la atingerea vechimii în serviciu necesară pentru stabilirea pensiei conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne;
4) în cazul reducerii statului de funcţii – dacă nu există posibilităţi de a fi numit în altă funcţie echivalentă în legătură cu reducerea statului de funcţii, lichidarea sau reorganizarea structurală a organului sau instituţiei respective a sistemului penitenciar;
5) la expirarea termenului serviciului prevăzut în contract – în cazul în care cu colaboratorul a fost încheiat un contract pe un termen determinat;
6) din motivul necorespunderii funcţiei – conform deciziei comisiei de atestare, prin care s-a constatat incapacitatea profesională a colaboratorului, ca urmare a calificării insuficiente, a incompetenţei profesionale, a lipsei studiilor respective sau a altor circumstanţe, care fac imposibilă îndeplinirea de către acesta a atribuţiilor de serviciu. În baza acestui temei, dar fără decizia comisiei de atestare, se concediază, de asemenea, persoanele ce nu au susţinut perioada de probă stabilită la angajarea în serviciu;
7) pentru încălcarea disciplinei – în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de serviciu, comise în mod repetat în decursul unui an după aplicarea sancţiunii disciplinare pentru o încălcare similară; comiterii sistematice a unor asemenea fapte; comiterii unei singure fapte grave care a prejudiciat considerabil interesele publice, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor ori ale persoanelor juridice; prezentării la serviciu în stare de ebrietate sau consumului de băuturi alcoolice, de substanţe stupefiante ori toxice în timpul serviciului sau al absenţei de la serviciu fără motive întemeiate mai mult de patru ore;
8) pentru săvîrşirea unei fapte ce discreditează statutul de colaborator al sistemului penitenciar;
9) în baza hotărîrii judecătoreşti;
10) în cazul pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
11) în legătură cu transferul la lucru în alt minister, departament sau organizaţie – în baza demersului respectiv, cu acordul colaboratorului sistemului penitenciar şi al ambilor angajatori;
12) în legătură cu restabilirea în serviciu a persoanei care a exercitat anterior această funcţie, în cazul în care colaboratorul sistemului penitenciar a refuzat să fie numit în altă funcţie;
13) la dobîndirea cetăţeniei altui stat;
14) la cererea personală.
Faceti concluzii pentru ce ati fost concediat. In cazul in care nu sunteti de acord sau credeti ca concedierea s-a facut fara justa cauza aveti dreptul sa depuneti plingere la Organele de conducere si/sau instanta de judecata.

25 ianuarie 2018