Concediere pentru motive inventate

24 octombrie 2018 41

Am fost angajata la o patiserie pe perioada de proba, am intocmit contract individual de munca de pe data de 17 septembrie. Perioada mea de proba a durat fix o luna de zile. Am intrebat de sefa cand pot lua procentul din vanzari. Mi-a spus ca "tu perioada de proba ai trecut-o, din saptamana asta poti lua". Am fost anuntata sambata, data de 20 octombrie precum ca sunt concediata din motiv, dupa spusele sefei, "ca nu zambesc clientilor" (ca moarta nu stateam).
Deci dupa articol din codul muncii, ea trebuia sa prezinte o notificare scrisa cu motivul concret pentru care sunt concediata, fapt ce nu s-a intamplat. Din timp n-am fost anuntata (din sambata de pe 20 octombrie, miercurea azi lucrez utima zi).
Este posibil motivul acesta? Ce pot sa fac in cazul dat?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Cristian Iustin
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte contravenţii

Aici sunt temeiurile în virtutea cărora angajatorul vă poate concedia.
Articolul 86. Concedierea
(1) Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive:
a) rezultatul nesatisfăcător al... mai detaliat perioadei de probă (art.63 alin.(2));
b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;
c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate;
d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;
e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern;
[Art.86 al.(1), lit.e) în redacția LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
f) schimbarea proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef);
g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar;
[Art.86 al.(1), lit.g) în redacția LP157 din 20.07.17, MO301-315/18.08.17 art.527]
h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă;
[Art.86 al.(1), lit.h) modificată prin LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
[Art.86 al.(1), lit.h) în redacția LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658]
i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k);
[Art.86 al.(1), lit.i) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
j) săvîrșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale;
[Art.86 al.(1), lit.j) în redacția LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
k) comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv;
[Art.86 al.(1), lit.k) în redacția LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
k1) încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
[Art.86 al.(1), lit.k1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
[Art.86 al.(1), lit.k1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
l) încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt de către un cadru didactic (art.301);
m) comiterea de către salariatul care îndeplineşte funcţii educative a unei fapte imorale incompatibile cu funcţia deţinută;
n) aplicarea, chiar şi o singură dată, de către un cadru didactic a violenţei fizice sau psihice faţă de discipoli (art.301);
o) semnarea de către conducătorul unităţii (filialei, subdiviziunii), de către adjuncţii săi sau de către contabilul-şef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unităţii;
p) încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligațiilor de muncă;
[Art.86 al.(1), lit.p) în redacția LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
r) prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, a unor documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat în modul stabilit;
s) încheierea, vizînd salariaţii ce prestează munca prin cumul, a unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia, specialitatea sau funcţia respectivă ca profesie, specialitate sau funcţie de bază (art.273);
[Art.86 al.(1), lit.t) abrogată prin LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658]
u) transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori;
[Art.86 al.(1), lit.u) modificată prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362]
v) refuzul salariatului de a continua munca în legătură cu schimbarea proprietarului unităţii sau reorganizarea acesteia, precum şi a transferării unităţii în subordinea unui alt organ;
x) refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical (art.74 alin.(2));
y) refuzului salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate (art.74 alin.(1)); precum şi
y1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vîrstă;
[Art.86 al.(1), lit.y1) introdusă prin LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
z) pentru alte motive prevăzute de prezentul cod şi de alte acte legislative.
Cu referire la notificare, vă comunic că răspuns la întrebarea dvs, puteți găsi la art. 184 alin. (1) lit. b) Articolul 184. Garanţii în caz de încetare a contractului
individual de muncă
(1) Angajatorul este obligat să preavizeze salariatul, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), sub semnătură, despre intenţia sa de a desface contractul individual de muncă încheiat pe o durată nedeterminată sau determinată, în următoarele termene:
a) cu 2 luni înainte – în caz de concediere în legătură cu lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, reducerea numărului sau a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.b) şi c));
[Art.184 al.(1), lit.a) modificată prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362]
b) cu o lună înainte – în caz de concediere în legătură cu constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficente confirmate prin hotărîrea comisiei de atestare (art. 86 alin. (1) lit. e)).

24 octombrie 2018
Cristian Iustin
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte contravenţii

Solicitați ordinul de concediere, în dependență de motivul indicat în el și de data emiterii, o să puteți face o concluzie în partea ce ține de contestarea acestuia sau nu.

24 octombrie 2018