Concedierea dintr-o instituție de stat

2 ianuarie 2024 3

Bună ziua. Am fost angajat într-o instituție de stat timp de 10 ani. Recent am fost anunțați că în instituție vor fi efectuate reforme. Am fost preavizați (peste 100 de angajați) cu explicația că potrivit legii toți angajații trebuie concediați și reangajați. Ca peste două luni să fim chemați pentru semnarea ordinelor de concediere în temeiul art. 86 alin. 1 (b) și art. 88 CM, o parte din lucrători fiind reangajați, alții - nu. Instituția prestează aceleași servicii. În funcțiile noastre au fost angajate alte persoane. Ne putem adresa în judecată, invocând art. 88/1 și art. 185/1 CM?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua dl Gheorghem DVS sunteți în drept să vă adresați în instanță, făcând trimitere la prevedrile Codul muncii Articolul 354. Litigiile individuale de muncă
Se consideră litigii individuale de muncă divergenţele dintre salariat şi angajator... mai detaliat privind:
a) încheierea contractului individual de muncă;
b) executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă;
c) încetarea şi nulitatea, parţială sau totală, a contractului individual de muncă;
d) plata despăgubirilor în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de către una din părţile contractului individual de muncă;
e) rezultatele concursului;
f) anularea ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) de angajare în serviciu, emis conform art.65 alin.(1);
h) alte probleme ce decurg din raporturile individuale de muncă.
Articolul 355. Examinarea cererii privind soluţionarea litigiului individual de muncă
(1) Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată:
a) în termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său;
b) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.
(2) Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute la alin.(1) pot fi repuse în termen de instanţa de judecată.
(3) Instanţa de judecată va convoca părţile litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(4) Instanţa de judecată va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărîre cu drept de atac conform Codului de procedură civilă. (5) Instanţa de judecată va remite hotărîrea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
Articolul 356. Executarea hotărîrilor privind soluţionarea litigiilor individuale de muncă
(1) Angajatorul este obligat să execute imediat, conform Codului de procedură civilă, hotărîrea (decizia) instanţei de judecată despre restabilirea drepturilor salariatului ce decurg din raporturile de muncă şi din alte raporturi legate nemijlocit de acestea.
(2) Neexecutarea actelor judecătoreşti indicate la alin.(1) atrage efectele prevăzute de Codul de executare.

3 ianuarie 2024
Gabriel Diaciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Domnule Gheorghe, din câte ați scris, vi s-au încălcat drepturile în mod flagrant!
Reorganizarea unității, schimbarea tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia nu constituie, în sine, temeiuri de încetare a contractului individual de muncă.
Eu cam îmi dau seama despre ce instituție vorbiți, dar sunt anumite tehnicalități juridice pe... mai detaliat care trebuie să le concretizăm. Puteți să mă sunați la 069992921 și vom discuta despre problema Dvs.

4 ianuarie 2024
Iulia Ghețivu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Indicați, vă rog, dacă dvs ați avut statut de funcționar public în cadrul instituției în care ați activat. Mă puteți apela la nr. de telefon 069940453.

17 ianuarie 2024