Concedierea forțată fără preînt\mpinare și fără careva motive

3 august 2019 25

Dimineață angajatul, venind la serviciu, este anunțat că este concediat fără vreun motiv. Locul de muncă era ocupat de un nou angajat. Persoana concediată a cerut să-i fie achitate salariul pentru două luni, timp în care își va găsi de lucru. Întrebarea este: nu se consideră asta ca un șantaj, ca ceva contrar legii dacă părțile au convenit de comun acord?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Eliberarea din funcție reieșind din cele enunțate e viciată, dacă contractul de muncă nu a fost pe perioadă determinată.
Pentru inceput puteti depune o plîngere la inspectoratul muncii, dacă aceștia constantă încălcare, raspu sul lor va servi proba in instanță, sau acționați în instanță pină la definitivarea controlului de inspectoratul... mai detaliat muncii.
Informație generală reieșind din informația pusa la dispoziție.

4 august 2019