Concedii si indemnizatii

5 ianuarie 2018 192

Buna ziua. Sunt angajata legal la o intreprindere, la moment sint insarcinata si urmeaza sa ies in concediu de maternitate. Pina in prezent mai am 33 de zile de concediu ramase din anul precedent. Dupa cum mi s-a explicat eu am dreptul la aceste zile de concediu fie inainte de cele 126 zile de concediu de maternitate, sau in cazul in care lucrez pina la termenul de 30 saptamini de sarcina, pot sa le iau dupa cele 126 zile, doar ca in acest caz nu mi se va plati indemnizatia lunara de 30 % din salariu pentru o perioada de 33 zile deoarece se suprapune cu acel concediu de 33 zile. De ce in acest caz nu se plateste indemnizatia, din moment ce am dreptul sa o primesc pe parcursul a 3 ani in fiecare luna, iar la acele zile de concediu la fel am dreptul? Mai ales ca concediul de munca este platit de intreprindere iar indemnizatia este platita de casa nationala de asigurari sociale? Ce as putea face in acest caz? Va multumesc anticipat!

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Durata concediilor medicale, a celor de maternitate, și de studii nu se va include în durata concediului de odihnă anual, iar în caz de coincidență totală sau parțială a concediului de odihnă cu unul din concediile sus menționate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit... mai detaliat integral ori parțial se amână pe perioada convenită prin acordul scris al părților sau se prelungește, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător pe parcursul aceluiași an calendaristic.

Poziția angajatorului este argumentată de prevederile Codului Muncii care permit alipirea concediului de odihnă anual la concediul de maternitate şi la concediul pentru îngrijirea copilului, însă care expres prevăd că acesta "se acordă înainte de concediul de maternitate, prevăzut la art.124 alin.(1), sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului."

***
Articolul 125. Alipirea concediului de odihnă anual la
concediul de maternitate şi la concediul
pentru îngrijirea copilului
(1) Femeii, în baza unei cereri scrise, i se acordă concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate, prevăzut la art.124 alin.(1), sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului.
***
Articolul 12 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale Nr. 289 din 22.07.2004 prevede că indemnizația de maternitate se acordă şi în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual. Concediul se prelungeşte cu durata incapacităţii temporare de muncă ce a decurs în interiorul său. Această prevedere confirmă poziția legiuitorului abordată în Codul muncii.

***
Articolul 12. Dreptul la indemnizaţii de asigurări
sociale în anumite situaţii
(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi d) şi art. 15 alin. (1) lit. a) se acordă şi în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual. Concediul se prelungeşte cu durata incapacităţii temporare de muncă ce a decurs în interiorul său.
***
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

Cu privire la întrebarea din cauza căruia nu pot fi efectuate aceste plăți concomitent, am putea să facem referire la natura juridică a acestei plăți, și urmează a fi specificat că indemnizația de maternitate se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, însă, conform procedurii determinate, stabilirea, calcularea și plata indemnizațiilor se efectuează de către entitatea în care își desfășoară activitatea de bază angajatul. Astfel, angajatorul efectuează nemijlocit calculul și achitarea indemnizației, reținându-l ulterior din sumele ce urmează a fi transferate în conturile asigurărilor sociale.

Diferența dintre natura juridică a plății efectuate cu titlu de indemnizației de concediu și a alor tipuri de indemnizații poate fi identificată și în prevederile punctului 66 din Hotărârea Nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Prin care de altfel se face o distincție clară între perioada concediului de maternitate și perioada în care a fost desfășurată activitatea de muncă. Drept urmare, concediul anual, în pofida faptului odihnei de durată a salariatului și neprestării a acestuia a muncii este totuși o perioadă platită de angajator și deci se asimilează ultimei, de aici rezultă și imposibilitatea suprapunerii acestor perioade.

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=00C20F81:5BA16246
***
Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia. În asemenea situaţie pentru perioada de suprapunere indemnizaţia plătită se restituie în modul prevăzut de prezentul Regulament.
***

7 ianuarie 2018