Concediu de maternitate

20 aprilie 2023 53

Buna ziua. Daca femeia este insarcinata, poate activa pana in a cata saptamana de sarcina? Daca in saptamana a 36-a nu mai poate activa, atunci primeste doar indemnizatia de maternitate? Dupa ce naste, in decurs de cate saptamani poate reveni la serviciu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Inna.
1. Daca femeia este insarcinata, poate activa pana in a cata saptamana de sarcina?
Codul muncii prevede că munca poate fi prestată până în a 36 săptămână de sarcină.
Articolul 761. Activitatea de muncă în perioada aflării în concediu de maternitate

(1) În perioada aflării în concediu de maternitate, prin derogare... mai detaliat de la art. 76 lit. a), salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată, și de comun acord cu angajatorul. Termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

(2) La cererea scrisă a salariatei care desfășoară activitate în perioada aflării în concediu de maternitate, depusă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, contractul individual de muncă se suspendă prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului din ziua solicitării, cu aplicarea ulterioară a condițiilor prevăzute în art. 76 lit. a).

2. Daca in saptamana a 36-a nu mai poate activa, atunci primeste doar indemnizatia de maternitate?
Indemnizația se achită integral pentru toată perioada la a 30 săptămână de sarcină. Salariu se achită în paralel cu indemnizația doar în cazul când munca este efectiv prestată.

3. Dupa ce naste, in decurs de cate saptamani poate reveni la serviciu?
Dacă starea fizică a femeii și necesitățile copilului nu sunt afectate, activiataea de muncă poate fi reluată direct din sala de naștere, însă legiuitorul a prevăzut un răgaz pentru mamă de concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice.

20 aprilie 2023