Concediu de maternitate

28 ianuarie 2023 120

Buna ziua. Sunt însărcinată și când voi ajunge la 30 de săptămâni de sarcină, voi avea doar 8 luni lucrate oficial. Mi se va achita concediu de maternitate daca nu am 12 luni lucrate oficial? Cum vor fi calculate îndemnizațiile?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Diana.
Potrivit art.6 alin.(6) al
LEGII Nr. 289 din 22-07-2004
privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţiide
asigurări sociale,

Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.

pentru a vedea care va fi baza de calcul a indemnizaţiei citiţi art 7 din lege... mai detaliat şi neapărat vă veţi regăsi în prevederile acestui articol.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135099&lang=ro#
Citiţi şi art. 16 referitor la modul de acordare a indemnizaţiei de maternitate, îndeosebi aliniatul (7) care va intra în vigoarr la 01.03.2023
(7) Indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate.
Sarcină şi naştere uşoară să aveţi.

28 ianuarie 2023