Concediu de maternitate

13 aprilie 2019 22

Bună ziua. Sunt însărcinată in 4 luni și de curind trebuie să ies in concediul de maternitate,însă acum am aflat că instituția în care activez oficial se desființează. Întrebarea e următoarea: cum rămâne cu concediu meu de maternitate?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

1. Dreptul la prestaţii de asigurări sociale (indemnizația de maternitate, indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani) se exercită prin sistemul public de asigurări sociale. Respectiv, angajatorul nu suportă plata acestor indemnizații, vă adresați la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. http://www.cnas.md/regionmap.php?l=ro&idc=175&t=/Despre-CNAS/Subdiviziunile-teritoriale/CTAS

2. În cazul cazul lichidării unităţii,... mai detaliat beneficiați de dreptul la prestaţii de asigurări sociale (indemnizația de materntitate).

3. În cazul falimentului angajatorului, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, ce a început să curgă anterior acestei situaţii, se plăteşte analogic salariului, în temeiul art.54 din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001, din contul bugetului asigurărilor sociale de stat.

4. Contactați Casa Teritorial de Asigurări Sociale, explicați situația și coordonați din timp acțiunile și setul de documente pentru a beneficia de indemnizațiile respective.

15 aprilie 2019