Concediu de maternitate - angajată a parcului IT

10 decembrie 2023 1

Bună ziua. Cum se achită indemnizațiile pentru copil în cazul angajaților parcului IT (pe perioada concediului de maternitate)? Dacă se achită 68% din salariul mediu pe țară, care este perioada de achitare? Beneficiez în aceasta perioadă de vreo taxă unică? Daca da, care ar fi?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Salariul mediu pe economie 2023 - 11700 lei.
Venitul lunar asigurat al salariaţilor din sfera IT va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie respectiv 7956 lei lunar.
În anul 2023 -
Pentru concediul de maternitate trebuie să primiți indemnizația de maternitate 4 * 7956 lei =31824 lei.
Indemnizația unică la... mai detaliat nașterea copilului de 10932 lei pentru fiecare copil, născut viu.

În dependență de perioada pentru care se solicită Indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani în cuantum de
30% - 2386,8 lei lunar
60% - 4773,6 lei lunar
90% - 7160,4 lei lunarSalariul mediu pe economie pentru anul 2023 în mărime de 11700 lei a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023.LEGE Nr. 77 din 21-04-2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei
Articolul 16. Asigurarea socială și medicală a salariaților angajați de rezidenții parcului

(1) Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

(2) Salariaţii rezidenţilor parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informației actualizate și prezentate în darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Rezidentul parcului este obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu, pînă la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi – pînă la angajare.
LEGE Nr. 289 din 22-07-2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Articolul 18. Indemnizaţia pentru creşterea copilului
(6) Cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului constituie:

a) 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decît cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. a) din prezentul articol;

b) 60% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, pentru primele 12 luni de la acordarea inițială a concediului pentru îngrijirea copilului și 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. b) din prezentul articol;

c) 90% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul triplu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, pentru primele 12 luni de la acordarea inițială a concediului pentru îngrijirea copilului, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) din prezentul articol.

(7) Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu poate fi modificată ulterior. În cazul concediului pentru îngrijirea copilului folosit de părinți în fracțiuni, primele 12 luni ale concediului se calculează de la solicitarea inițială a concediului respectiv pentru acest copil.

11 decembrie 2023