Concediu de maternitate în caz de adopție?

28 septembrie 2023 3

Bună ziua. În cazul în care eu cu soțul adoptăm un copil, iar eu muncesc oficial, am dreptul la concediu de maternitate? Care sunt condițiile?

Jurist comments 1

Download discussion
Irina Clepalo
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii

Bună ziua Dmna Vera, în cazul în care vorbim despre concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, atunci în baza art. 127 Codul Muncii, alin 1) vi se va acorda un concediul în baza unei cereri scrise pînă la atingerea copilului a vîrstei de trei... mai detaliat ani. Vă fac tirmitere ce anume prevede acestv articol:
(1) Salariatului care a adoptat un copil nou-născut nemijlocit din maternitate sau l-a luat sub tutelă i se acordă un concediu plătit pe o perioadă ce începe din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi pînă la expirarea a 56 de zile calendaristice din ziua naşterii copilului (în caz de adopţie a doi sau mai mulţi copii concomitent – 70 de zile calendaristice) şi, în baza unei cereri scrise, un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Indemnizaţiile pentru concediile menţionate se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat.

29 septembrie 2023