Concediu luat în avans

29 decembrie 2023 3

Bună ziua. Săptămâna viitoare merg sa-mi ridic ultimul salariu de la firma la care am lucrat. Salariul se eliberează prin casierie. Firma are o politică foarte dubioasă, a dat mai tuturor angajaților concediu de odihnă în avans. Eu m-am angajat la sfârșitul lui februarie 2023 și am depus cererea de eliberare la sfârșitul lui noiembrie. Fosta șefa ne-a obligat să luam tot concediul în avans, chit că nu vroiam. Deoarece am plecat la sfârșitul lui noiembrie, vor să-mi tragă din salariul pentru luna decembrie. Din câte am înțeles de la foști colegi, trebuie să semnez un act cum că vreau să restitui banii pentru zilele de concediu pe decembrie. Dacă nu semnez și nu las banii, mă poate da firma în judecată? Mulțumesc!

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Angajatorul poate reține din salariu și fără acordul dumneavoastră.

Codul muncii prevede:
Articolul 148. Reţinerile din salariu

(1) Reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
(4) În caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el... mai detaliat a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului. Reţinerea pentru aceste zile nu se face dacă salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit.e), art.78 alin.(1) lit.d), art.82 lit.a) şi i), art.86 alin.(1) lit.b)-e) şi u), în caz de pensionare sau înmatriculare la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin.(2), precum şi în alte cazuri prevăzute de contractul colectiv sau cel individual de muncă ori prin acordul scris al părţilor.

30 decembrie 2023