Concediu medical la nașterea copilului

23 iunie 2018 19

Soția, medic rezident angajat cu carnet de munca si care este in concediu de îngrijire a copilului de la 3-6 ani care expiră în 9 iunie 2019 fără venit si la întreținerea soțului. Intrebarea este daca eu ca soț pot sa iau concediu medical de nastere la al 2 copil de 126 zile? Nouă ni se refuză pe motiv că este angajată. Dar din considerente ca ministerul sănătății a dispus angajarea studenților rezidenți fără salariu? Si ea nu poate sa se elibereze din funcție fiindca trebuie sa fie exmatriculata! (inseamna ca ea are statut de student)?! Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Mersi.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Vitalie,
Concediul medical de nastere de 126 zile se numește de maternitate, și el se acordă doar Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor. În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului asigurat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei.
Soţia care se... mai detaliat află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii, fapt confirmat prin carnetul de muncă
Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioadă mai mare de 60 de zile conduce la exmatriculare. Însă Rezidenţiatul poate fi întrerupt din următoarele motive: realizarea programului de rezidenţiat peste hotarele ţării, concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani, concediul neplătit în conformitate cu legislaţia în vigoare. Iar rezidentul are dreptul să fie remuneraţi de către Universitate/clinica de rezidenţiat/instituţie pentru activitatea desfăşurată, conform legislaţiei în vigoare;
Trebuie să cunoașteți că Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice.
Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naştere al copilului.
Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decît mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale. Indemnizația paternală pentru funcționarul public cu statut special se achită din bugetul de stat la locul de muncă al acestuia.
Sper că informația va fi utilă! dacă aveți ceva neclarități sau concretizări spuneți
succese

25 iunie 2018