Concediu neplatit

27 decembrie 2022 20

Buna ziua. Activez de 10 ani intr-un magazin alimentar. Recent, toti salariatii au fost anuntati ca magazinul se inchide la reparatie pentru 4 luni, iar noi trebuie sa luam concediu neplatit. Avem noi dreptul la vreo indemnizatie sau trebuie sa ne adresam la bursa muncii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua Natalia.
Conform prevederilor legale, angajatorul nu are dreptul să vă impună să solicitați concediul neplătit. În cazul descris de dumneavoastră, angajatorul urmează să declare șomaj tehnic.
În ambele cazuri contractul de muncă al dumneavoastră se suspendă și nu puteți beneficia de careva indemnizații cu excepția dacă angajatorul nu suspendă... mai detaliat contractul cu dumneavoastră ci stabilește că vă veți afla la dispoziţia angajatorului, acesta avînd oricînd posibilitatea să dispună reluarea activităţii. În acest caz puteți beneficia lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul de bază
Prevederi relevante din Codul muncii
Articolul 75. Noţiuni generale
(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia dintre părţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator.

Articolul 77. Suspendarea contractului individual de muncă
prin acordul părţilor
Contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, în caz de:
a) acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună;
b) urmare a unui curs de formare profesională sau de stagiere cu scoaterea din activitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice;
c) şomaj tehnic;
d) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani;

Articolul 80. Şomajul tehnic
(1) Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de către angajator, unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia:
a) pentru motive economice obiective;
b) ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război;
c) ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate publică.
(2) Durata şomajului tehnic instituit în temeiul alin. (1) lit. a) nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic.
(3) Pe durata şomajului tehnic, salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta avînd oricînd posibilitatea să dispună reluarea activităţii.
(4) În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepţia cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă conform art.77 lit.c).

Articolul 120. Concediul neplătit
(1) Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).

28 decembrie 2022