Concediu neplătit

17 noiembrie 2022 23

Bună ziua! Ce pot face în cazul în care angajatorul nu oferă principial nimănui concediu din cont propriu? Eu am mare nevoie de acest concediu pentru o perioada de două săptămâni. Când a avut nevoie angajatorul, eu am înlocuit alt salariat la locul de muncă.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Irina Clepalo
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii

Bună ziua, în cazul în care Dvs dispuneți de concediu plătit, angajatorul nu vă poate înregistra concediu din cont propriu pînă nu sunt folosite toate zilele de concediul plătit rămase în an.
Astfel potrivit prevederilor Codului muncii:
Potrivit Articolul 118. Acordarea anuală a concediului de odihnă
(1) Concediul de odihnă se acordă... mai detaliat anual conform programării prevăzute la art.116. Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic.
Potrivit Articolul 112. Concediul de odihnă anual
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă.
Potrivi art. 9 ali (1 prim) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sînt recunoscute prin prezentul cod. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă.
Potrivit art.122 (5) Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul.

18 noiembrie 2022