Concediu pentru studii

27 septembrie 2023 3

Bună ziua. Vă rog să mă ajutați să înțeleg exact care este reglementarea. Potrivit Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, concediul pentru studii este achitat, dar angajatorul pretinde că concediile pentru studii nu se achita. La serviciul anterior nu am avut asemenea probleme - acolo mi-au achitat aceste concedii. Cine are dreptate?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Pentru a primi răspuns la întrebarea dumneavoastră, trebuie de concretizat câteva aspecte:
Angajatorul v-a trimis la studii sau din proprie inițiativă ați mers?
Sunt primele studii de acest nivel care le obțineți sau obţineți a doua sau a treia specialitate (profesie)?
În dependență de situație dacă v-a trimis angajatorul la studii... mai detaliat și sunt pentru prima specialitate atunci se achită conform prevederile Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, în caz contrar se achită doar în cazul în care aceasta o prevede contractul individual sau colectiv de muncă sau în convenţiile colective.

Codul muncii prevede:
Articolul 178. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate

(1) Salariaților trimiși de către angajator la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, cu menținerea integrală sau parțială a salariului mediu, și alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.

(11) Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se acordă anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

(2) În contractul colectiv de muncă, în alt act normativ la nivel de unitate şi în convenţiile colective pentru salariaţii menţionaţi la alin.(1) pot fi prevăzute înlesniri suplimentare din contul mijloacelor unităţii.

28 septembrie 2023