Concediu platit in sectorul bugetar

15 martie 2023 14

Buna ziua. Se acorda concediu anual platit salariatilor angajati pe perioada determinata, care depaseste un an? Exista vreo prevedere legala care reglementeaza aceasta situatie, pentru angajatori bugetari?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Inna.
Dreptul la concediul de odihnă anual îl au toți angajații, indiferent de tipul contractului de muncă (pe perioadă nedeterminată sau determinată).
Prevederi legale relevante:
Codul muncii
Articolul 49. Conţinutul contractului individual de muncă
(1) Conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin acordul părţilor, ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare, şi... mai detaliat include:
n) durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia;
Articolul 551. Garanţii pentru salariaţii angajaţi pe o durată determinată
(1) Nu se admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată determinată în raport cu salariaţii permanenţi care prestează o muncă echivalentă la aceeaşi unitate, dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata raportului de muncă şi nu are o justificare obiectivă.

Articolul 112. Concediul de odihnă anual
(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă.
(3) Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual.
Articolul 113. Durata concediului de odihnă anual
(1) Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.
(2) Pentru salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale (învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, serviciul public etc.), prin lege organică, se poate stabili o altă durată a concediului de odihnă anual (calculată în zile calendaristice).

LEGE Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Articolul 43. Concediul funcţionarului public
(1) Funcţionarului public i se acordă un concediu de odihnă anual, plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, fără a se lua în calcul zilele de sărbătoare nelucrătoare. Concediul poate fi acordat integral sau divizat, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice.

15 martie 2023