Concediu suplimentar platit

25 decembrie 2021 46

Bună ziua. Conform CM, unul dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi) beneficiază de 4 zile de concediu suplimentar plătit. Poate fi divizat acest concediu în 2 părți? Adică 2 zile să fie luate într-o perioadă și 2 în alta? Sau trebuie solicitate toate 4 într-o perioadă? Totodată, aceste 4 zile ard în cazul în care nu au fost solicitate în anul curent sau se transferă pentru anul următor?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Irina, DVS vă referiți la art. 121 CM . Concediile de odihnă anuale suplimentare
(1) Salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare, persoanele cu dizabilităţi de vedere severe şi tinerii în vîrstă de pînă la 18... mai detaliat ani beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de cel puţin 4 zile calendaristice.
(2) Pentru salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare, durata concretă a concediului de odihnă anual suplimentar plătit este stabilită prin contractul colectiv de muncă, în baza nomenclatorului respectiv aprobat de Guvern.
(3) Salariaţilor din unele ramuri ale economiei naţionale (industrie, transporturi, construcţii etc.) li se acordă concedii de odihnă anuale suplimentare plătite pentru vechime în muncă în unitate şi pentru munca în schimburi, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi) li se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice.
(5) În convenţiile colective, în contractele colective sau în cele individuale de muncă pot fi prevăzute şi alte categorii de salariaţi cărora li se acordă concedii de odihnă anuale suplimentare plătite, precum şi alte durate (mai mari) ale concediilor decît cele specificate la alin.(1), (3) şi (4).
(6) Concediile de odihnă anuale suplimentare se alipesc la concediul de odihnă anual de bază. Conform acestui articol, nu se poate de divizat concediul suplimentar, tot depinde cum se înțeleg angajatorul cu funcționarul, dacă ajung la un numitor comun, se poate.

26 decembrie 2021