Concediul anual de odihnă

6 noiembrie 2018 39

Bună ziua. Am nevoie de un sfat. Lucrez ca asistent medical si concomitent imi fac studiile la frecvență redusă. Anul acesta mi-am luat concediul anual de odihnă. Ni se acordă 28 de zile cum e stipulat în codul muncii, plus 11 zile si in total 39 de zile de concediu. Sunt anul 3 la universitate. În ceilalți ani nimeni nu mi-a scurtat concediul, dar în acest an m-au sunat si mi-au zis ca trebuie să mă prezint la serviciu mai devreme cu 4 zile. Au ei acest drept sa îmi scurteze zilele de concediu invocând ca eu pe parcursul anului plec la sesiuni? Este acesta un motiv întemeiat legal pentru a-mi scurta din zilele de concediu? Mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

D-na Ana, eu vă orientez pe DVS la articolul dat, care reglamentează problema DVS art. 122. Rechemarea din concediu
(1) Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii... mai detaliat de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În acest caz, salariatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite.
[Art.122 al.(1) modificat prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362]
(2) Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual se efectuează în baze generale.
(3) În caz de rechemare, salariatul trebuie să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Dacă restul zilelor din concediul de odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, salariatul este în drept să le folosească pe parcursul următorului an calendaristic.
[Art.121 al.(3) modificat prin LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
[Art.122 al.(3) modificat prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362]
(4) Folosirea de către salariat a părţii rămase a concediului de odihnă anual se efectuează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului.
(5) Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul (art. 9 alin. (11) şi art.112 alin.(2)).
[Art.122 al.(5) modificat prin LP155 din 20.07.17, MO316-321/25.08.17 art.548]
[Art.122 al.(5) introdus prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362]

6 noiembrie 2018