Concediul de maternitate şi indemnizație

10 august 2020 170

Bună ziua! Sunt angajată în sectorul privat, iar în luna noiembrie urmează să ies în concediu de maternitate. Din cauza pandemiei am fost obligați să mergem în concediu din cont propriu, respectiv din luna martie nu mai primesc salariu. Întrebarea mea este: cum va fi calculat concediul şi indemnizația pe aceasta perioada şi ce aş putea întreprinde în această situație?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Rodica Jereghi
  • Jurisconsult
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună
conform HG 108/2005 Condiţiile de acordare a indemnizaţiilor:
a) asiguraţii au dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;
b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare... mai detaliat de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat;
d) şomerele/şomerii beneficiază de dreptul la indemnizaţiile prevăzute la pct.12 lit.a) dacă confirmă stagiul de cotizare prevăzut la lit.a) sau b) din prezentul punct, cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj;
e) femeile asigurate şi şomerele au dreptul la indemnizaţia de maternitate, indiferent de durata stagiului de cotizare;

58. În cazul în care concediul de maternitate a început în perioada concediului neplătit, în perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări servicii, în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului de la 3 la 4 ani sau din alte motive de lipsă de la lucru prevăzute de Codul muncii, indemnizaţia se stabileşte cu începere de la data cînd asigurata/soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia urma să-şi reia activitatea.

11 august 2020