Concediul de odihna

11 iunie 2019 6

Lucrez in gimnaziu ca profesor. Directorul a luat hotararea ca concediul sa fie achitat in fiecare luna cate putin, dar eu vreau ca sa mi se achite concediul o data integral. Ce pot face?