Concediul la anagajatii part-time

15 ianuarie 2018 137

Buna ziua, am o intrebare referitor la numarul zilelor de concediu anual achitat pe care il poate lua o persoana angajata part-time in cimpul muncii. Spre exemplu, daca in contract e specificat ca activezi in cadrul companiei 4 sau 2 ore pe zi, ce numar de zile de concediu anual platit primesti?

Jurist comments 1

Download discussion
Anatolie Ceban
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Buna Serghei, conform prevederilor Codului Muncii al RM, dacă în contractul individual de muncă nu sunt specificați alți termeni, Dvs aveți dreptul la 28 de zile calendaristice ca și ceilalți salariați cu termenul de muncă normal. Mai jos aveți și normele legale :

Articolul 97. Timpul de muncă parțial
... mai detaliat (munca pe fracțiune de normă)
(1) Angajatorul poate angaja salariați cu ziua sau săptămîna de muncă parțială (pe fracțiune de normă), durata concretă a timpului de muncă parțial fiind consemnată în contractul individual de muncă, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) lit. l).
(2) Timpul de muncă parțial poate fi stabilit și după încheierea contractului individual de muncă, cu acordul ambelor părți ale acestuia. La cererea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau copii cu dizabilități (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială.
(3) Munca pe fracțiune de normă este retribuită proporţional timpului lucrat sau în funţie de volumul lucrului efectuat.

Articolul 97/1. Garanții pentru salariații cu timp
de muncă parțial
(1) Nu se admite tratamentul mai puțin favorabil al salariaților cu timp de muncă parțial în raport cu salariații cu normă întreagă care prestează o muncă echivalentă la aceeași unitate dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata timpului de muncă zilnic sau săptămînal și nu are o justificare obiectivă.
(2) În contextul alin. (1), activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), privind durata concediului de odihnă anual sau limitarea altor drepturi de muncă.

15 ianuarie 2018