Concediul medical in cele 14 zile, dupa depunerea cererii de demisie?

13 noiembrie 2017 1216

Buna ziua,
1) Angajatorul poate concedia angajatul, daca acesta a iesit in concediul medical, dupa depunere a cererii de demisie?
2) Oare nu se prelungeste contractul individual de munca exact pe atit timp, cit angajatul se afla in concediul medical?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Lucia Betisor
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Conform Codul Muncii art 86 (2) Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea... mai detaliat copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.
Articolul 287. Încetarea contractului individual de muncă
(1) Salariatul care a încheiat un contract individual de muncă cu un angajator persoană fizică este obligat să-l prevină pe acesta despre demisia sa cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte.
(2) Angajatorul este obligat să-l preavizeze pe salariat, în forma scrisă, sub semnătură, despre apropiata eliberare din serviciu (art.82 lit.f) şi art.86) cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte.

14 noiembrie 2017
Viorica Chirnicinii
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna ziua. În conformitate cu art. 85 (1) din Codul Muncii salariatul are dreptul la demisie - desfacerea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în... mai detaliat care a fost înregistrată cererea.
Dacă salariatul a intrat în concediu medical pe parcursul a 14 zile după depunerea cererii de demisie el nu se lipseşte de dreptul la demisie.
La sfîrşitul perioadei de 14 zile angajatorul este obligat conform art. 143 din Codul Muncii să achite cuantumul tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la unitate şi să-i elibereze carnetul de muncă.
În conformitate cu art. 143 lit. b) din Codul Muncii în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care nu lucrează pînă în ziua eliberării din serviciu (concediu medical, absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.) – achitarea cuantumului tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la unitate se efectuează cel tîrziu în ziua imediat următoare zilei în care salariatul a cerut să i se facă achitările.

14 noiembrie 2017