Concediul paternal si concediul de ingrijire a copilului pina la 3 ani

24 august 2017 212

Puteti sa-mi spuneti: concediul paternal va influenta asupra concediul de ingrijire a copilului pina la 3 ani, daca el va fi luat pe numele meu, dar nu al sotiei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua !

Art. 124(1) din Codul Muncii al Republicii Moldova dispune:

"(1) Concediul paternal se acordă în condiţiile prevăzute de prezentul articol pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut.
(2) Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de... mai detaliat 14 zile calendaristice.
(3) Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naştere al copilului.
(4) Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decît mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale. Indemnizația paternală pentru funcționarul public cu statut special se achită din bugetul de stat la locul de muncă al acestuia.
(5) Angajatorul este obligat să încurajeze salariaţii în vederea beneficierii de concediu paternal.
(6) Cazurile în care angajatorul creează situații cu efect de dezavantajare a angajaţilor care iau concediu paternal sînt considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor şi se sancţionează conform legii."

Din prevederile citate, nu rezultă că există vreo intercondiționare dintre concediul paternal și cel de îngrijire al copilului până la vârsta de 3 ani.

Concediul paternal coincide ca și perioadă de timp cu cel de maternitate, iar ulterior poate fi solicitat cel de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani.

Succese!

24 august 2017