Condițiile de intentare a insolvabilității

12 martie 2024 2

Bună ziua. Cum se intentează procedura de insolvabilitate, care sunt condițiile pentru intentare și cum se desfășoară aceasta?

Jurist comments 2

Download discussion
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună. Legea insolvabilității reglementează condițiile intentării procesului de insolvabilitate. Procesul de insolvabilitate se intentează doar pe baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate/cerere introductivă depusă de însăși debitor sau de către unul din creditori.

Articolul 16. Conţinutul cererii introductive a debitorului
(1) În cererea introductivă a debitorului trebuie să se... mai detaliat indice:

a) codul fiscal şi numerele conturilor debitorului, deschise în bănci și la alți prestatori de servicii de plată;

b) valoarea creanţelor creditorilor, mărimea dobînzilor şi penalităţilor aferente;

c) temeiul creanţelor şi termenele lor de executare, cu specificarea sumei creanţelor decurgînd din daunele cauzate vieţii şi sănătăţii, precum şi ale creanţelor salariale faţă de angajaţii debitorului;

d) suma datoriilor la bugetul public naţional;

e) motivarea temeiului insolvabilităţii;

f) date despre cererile de chemare în judecată sau arbitraj, cu participarea debitorului, primite spre examinare de către instanța de judecată sau arbitraj, precum și despre titlurile executorii asupra bunurilor debitorului;

g) date despre bunurile debitorului, inclusiv despre mijloacele băneşti şi creanţele lui;

h) candidatura propusă la funcţia de administrator al insolvabilităţii/ lichidator.

(2) În cerere, debitorul poate solicita şi motiva aplicarea procedurii de restructurare.

Articolul 17. Anexele la cererea introductivă a debitorului

La cererea introductivă a debitorului se anexează:

a) copia de pe actul constitutive;

b) lista participanţilor (membrilor) săi;

c) situațiile financiare la ultima dată a raportării;

d) documentele care atestă componenţa şi valoarea bunurilor sale;

e) datele din registrele publice despre bunurile sale, inclusiv despre bunurile gajate;

f) lista creditorilor şi a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare şi debitoare, adreselor şi datelor de identificare ale creditorilor şi debitorilor;

g) dovada notificării membrilor (asociaților, acționarilor) debitorului sau probe care confirmă imposibilitatea notificării, chiar dacă a fost depus un efort rezonabil;

h) dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat despre intenția de a depune cerere introductivă.

12 martie 2024
Filip Rotaru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna ziua Iulia, conditia principala pentru intentarea unui proces de insolvabilitate ar fi incapacitatea debitorului de asi onora obligatiunile pecuniare fata de creditori, incapacitatea de plata se prezuma daca debitorul este in intarziere de plata mai mare de 60 zile.

Referitor la desfasurarea procesului voi fi succint fara a intra... mai detaliat in detalii, dupa intentarea procedurii de insolvabilitate se numeste administrator al insolvabilitatii / lichidator dupa care se purcede la lichidarea firmei cu vanzarea tuturor bunurilor sau restructurare.
Contactati-ma pe watsapp pentru mai multe informatii 060508487

12 martie 2024