Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule

17 decembrie 2018 58

Daca sunt sanctionat in baza art. 231 alin. 3 Cod Contraventional, agentul constator este in drept sa evacueze automobilul la parcare? Sau intocmeste procesul verbal si atat? Care este procedura dupa intocmirea procesului verbal cu privire la contraventie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Buna!

Odată ce persoana este privată de dreptul de a conduce, nu i se va permite să circule mai departe, iar pe lîngă procesul-verbal în temeiul art. 231 (3) C. Contravențional, vehicolul va fi ridicat și transportat la parcare specializată.

Vedeți art.438 și 439 din Codul Contravențional.

Persoana care conduce vehicul... mai detaliat este înlăturată de la conducere dacă nu are asupra sa documentul care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul.

Începînd cu 22.06.2018 este în vigoare Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor.

Astfel, pct.4 al Regulamentului prevede: Mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este ridicat şi, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este adus la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei cea mai apropiată de locul constatării contravenţiei.

Pct.5: Mijlocul de transport poate fi adus la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei în cazul în care conducătorul auto a fost înlăturat de la conducere;

Taxele de ridicare/transportare a mijloacelor de transport, serviciile de depozitare la parcări, vor fi achitate de contravinient (dvs).

Detalii privind procedura, termenii și taxele le găsiți în Regulament.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375970

19 decembrie 2018