Conducta de gaze naturale imi limiteaza accesul la terenul meu proprietate privata

26 aprilie 2023 28

Buna ziua. Detin un teren in extravilan. De-a lungul gardului meu este instalata o conducta de gaze, cu lungimea de aproximativ 30 m. Conducta se afla la inaltimea de 1,7 m si nu imi permite acces pe terenul meu cu mijloace tehnice, altfel spus imi limiteaza accesul pe proprietatea mea privata. La cererea mea de a muta conducta mentionata, organele responsabile imi spun ca eu va trebui sa suport toate cheltuelile aferente, facand referire la Legea 108 din 2016. Mentionez ca nu sunt consumator de gaze naturale. Vreau doar ca institutiile responsabile sa scoata conducta de pe gardul meu pe care am de gand sa-l demolez, fara a ma obliga sa suport cheltuieli straine mie. Cum sa procedez in acest caz? Multumesc anticipat pentru raspuns!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Articolul 74. Principii generale
(2) Asupra terenurilor şi a altor bunuri proprietate privată, operatorii de sistem, în condițiile prezentei legi, pe durata lucrărilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reabilitare, modernizare, inclusiv de retehnologizare, a reţelelor de gaze naturale, beneficiază de următoarele drepturi:
c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau... mai detaliat aeriană a terenului pentru construcția rețelelor de gaze naturale și/sau pentru executarea lucrărilor la locul de amplasare a reţelelor de gaze naturale cu ocazia intervenţiei în scopul reabilitării şi al modernizării sau pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie, revizie sau a altor lucrări de exploatare şi de întreţinere, pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru accesul la locul lor de amplasare a rețelelor;
(21) Drepturile de folosință și de servitute prevăzute la alin. (2) se constituie în temeiul utilității publice, prin efectul prezentei legi, fără a fi necesară obținerea acordului proprietarilor terenurilor sau ai bunurilor imobile respective, încheierea oricăror acte juridice sau îndeplinirea altor formalități, cu excepțiile stabilite la art. 75 alin. (11) și la art. 76 alin. (3).

Conținutul drepturilor de folosință și de servitute și durata pe care se constituie acestea sînt prevăzute la art. 75 și 76. Drepturile respective se exercită și sînt opozabile terților fără a fi necesară înscrierea acestora în Registrul bunurilor imobile.
(6) Operatorii de sistem sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile prevăzute la alin. (2) şi să achite proprietarului de teren sau de alte bunuri proprietate privată despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor, în condițiile art. 761.
Articolul 79. Zonele de protecţie a rețelelor de gaze naturale

(8) Strămutarea rețelei de gaze naturale la inițiativa proprietarului bunului imobil care se află în zona de protecție a rețelei de gaze naturale se efectuează de către operatorul de sistem, din contul solicitantului, după obținerea acordului proprietarilor sau al deținătorilor legali ai terenului de pe traseul pe care urmează să fie amplasată rețeaua respectivă.

27 aprilie 2023