Confirmare de eliberare din munca

21 octombrie 2020 20

Salut! Am o chestiune urgenta - trebuie sa prezint la bursa muncii o confirmare ca nu mai activez deja de cateva luni. La desfacerea contractului de munca nu mi s-a eliberat vreun act si seful spune ca ei nu elibereaza asa acte. Dupa lege ei sunt obligati sa-mi elibereze o astfel de confirmare? Care e denunirea juridica a actului dat si ce drepturi si legi se incalca? Mersi mult.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna, dl. Dan dă să ne uităm ce spune Codul muncii Articolul 184. Garanţii în caz de încetare a contractului individual de muncă

(1) Angajatorul este obligat să preavizeze salariatul, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), sub... mai detaliat semnătură, despre intenţia sa de a desface contractul individual de muncă încheiat pe o durată nedeterminată sau determinată, în următoarele termene:

a) cu cel puţin 2 luni înainte – în caz de concediere în legătură cu lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, reducerea numărului sau a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.b) şi c));

b) cu cel puţin o lună înainte – în caz de concediere ca urmare a constatării faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical respectiv, sau ca urmare a calificării insuficiente confirmate prin hotărîrea comisiei de atestare (art.86 alin.(1) lit.d) şi e)).

( se exclude prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362)

(2) În perioadele prevăzute la alin.(1), salariatului i se acordă cel puţin o zi liberă pe săptămînă, cu menţinerea salariului mediu, pentru căutarea unui alt loc de muncă.

(3) La încetarea contractului individual de muncă ca urmare a încălcării de către salariat a obligaţiilor sale de muncă (art.86 alin.(1) lit.g)-k), m), o)-r)), preavizarea nu este obligatorie.Așa dar, administratorul trebuia să emită un ordin de concediere, care trebue să-l aducă la cunoștință pentru a fi semnat de DVS, succese.

22 octombrie 2020