Confirmare juridică

27 mai 2019 16

Bună ziua! Doresc să expediez o declarație peste hotare unui cetățean, dar am nevoie de o dovadă că el a primit la mână acest document. Eventual să pot prezenta probe instanței de judecată că respectivul cetățean a recepționat această declarație pe care am expediat-o. Mă gândeam să transmit acest act prin intermediul oficiului poștal cu aviz, dar în instanță nu voi putea argumenta că am expediat anume această declarație. Spuneți-mi, vă rog, există soluții în acest sens?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
În cazul RM este posibilă comunicarea unui act prin intermediul executorului judecătoresc, acesta întocmind un proces verbal ce confirmă situația.
Totuși legislația diferă de la țară la țară, eventual, expedierea prin intermediul serviciului poștal cu aviz de recepție este unica soluție reală, mai puțin costisitoare.
Sau, puteți solicita ca instanța... mai detaliat de judecată să expedieze acel înscris pentru a evita careva divirgențe, atunci, instanța va fi ferm convinsă de corectitudinea acțiunilor, fiind inadmisibile careva interpretări.

28 mai 2019