Conflicte cu sotul cu care sunt in proces de divort

30 iunie 2020 37

Buna ziua. Va rog mult sa ma ajutati. Sunt in proces de divort de 1 an, dar sotul mereu imi face probleme: ma suna in stare de ebrietate si ma injura, atat pe mine, cat si pe mama. Pe facebook se da drept fratele meu si scrie la toti barbati pe care ii am in prieteni tot felul de prostii, ma cauta din urma daca nu-i raspund, ma suna pe la vecini, rude, ma ameninta ca o sa-mi ia copilul si ma ameninta ca o sa ma bata. Eu pot sa depun o cerere la politie ca el sa ma lase in pace? Deja nu pot sa-mi traiesc viata normal, ca nu-i zi ca el sa nu imi faca probleme.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua! Bine ați vemit pe site-ul yAvo.md
În afară de acte de violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, prin noțiunea de violenţă în familie se înțelege și ameninţarea cu asemenea acte, comise de către un membru de... mai detaliat familie în privinţa altui membru al aceleiaşi familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral.

Astfel, în baza Legii Nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Dumneavostră aveți dreptul să sesizați orice caz de violenţă în familie şi să solicitați protecţie.
Totodată, în afară de Dvs. orice persoană care este martoră la acte de violenţă în familie sau care are bănuieli rezonabile că au fost comise asemenea acte ori că sînt posibile acte de violenţă are dreptul să comunice acest lucru autorităţilor abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie.
Conform art.12 alin.(5) din prezenta lege, Poliţia este obligată să răspundă imediat la comunicările despre cazurile de violenţă în familie şi să nu subestimeze importanţa acţiunilor de contracarare a oricăror forme de violenţă în familie.

În caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanţelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acţiunilor violente, organul de poliţie este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului pentru înlăturarea situaţiei de criză şi, concomitent, întreprinde acţiunile necesare de constatare a comiterii infracţiunii de violenţă în familie.
Ordinul de restricţie de urgență se eliberează pentru o perioadă de pînă la 10 zile şi se pune îndată în aplicare, agresorul şi victima (în cazul copiilor – reprezentantul legal al victimei) fiind informaţi despre restricţiile aplicate, drepturile şi obligaţiile care le revin şi despre răspunderea pentru neexecutarea cerinţelor ordinului de restricţie.
Supravegherea îndeplinirii măsurilor stabilite în ordinul de restricţie de urgenţă se exercită de către angajaţii postului sau ai sectorului de poliţie din localitate în modul prevăzut de lege.

Dumneavoastră în calitate de Victima aveți dreptul, în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, să solicitați, în condiţiile legii, eliberarea ordonanţei de protecţie. Acţiunea ordinului de restricţie de urgenţă, în acest caz, se prelungeşte de drept şi încetează odată cu punerea în aplicare a măsurilor de protecţie stabilite de judecată.

Conform Articolului 13 din prezenta lege:
(1) Cererea despre comiterea actelor de violenţă în familie se depune:
a) la organele de poliţie;
b) în instanţă de judecată;
c) la organul de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi copilului;
d) la autoritatea administraţiei publice locale.
(2) Cererea se depune la locul:
a) de domiciliere al victimei;
b) temporar de reşedinţă al victimei dacă aceasta a părăsit domiciliul pentru a evita continuarea violenţei directe;
c) de reşedinţă al agresorului;
d) în care victima a căutat asistenţă;
e) în care a avut loc actul de violenţă.
Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie se depune de către victimă personal sau prin reprezentant. În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă din cauză de sănătate, vîrstă, alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie poate fi depusă, în interesele victimei, de către organul de poliţie, organul de asistenţă socială sau de procuror. Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie în interesele copilului sau ale persoanei în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară poate fi depusă de autoritatea tutelară locală sau de procuror şi în lipsa solicitării din partea victimei sau a reprezentantului ei legal.

În cazul în care aveți nevoie de asistență juridică pentru întocmirea și depunerea Cererii conform procedurii, puteți să-mi scrieți sau să-mi sunați pe numărul de tel. indicat pe profilul site-ului.

30 iunie 2020