Construcție neautorizată

3 mai 2019 30

Bună ziua. Este posibilă legalizarea unei construcții edificate neautorizat? Dacă da, ce documente urmează să deținem și care este organul responsabil la care acestea urmează a fi depuse?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
In cazul lipsei unei autorizații la etapa de executare a lucrărilor, este posibil de a legaliza construcția, in acest sens urmeaza a efectua o expertiză tehnica a construcției privind corespunderea acesteia rigorilor in construcție.
Totodată se solocită celor de la ASP directia cadastru de a efectua un raport de inventariere... mai detaliat tehnica.
Se întocmește un proces verbal de dare in exploatare, care cu noile modificari de planimetrie și expertiza tehnică se inregistreaza la carastru.
In context, ar fi posibil necesar de a prezenta avize de la unele instituții de control, de la directia protecție civila si situații excepționale.
Ultima data cind am intilnit aceasta întrebare, cam astea erau condițiile, posibil ar exista și ceva modificari

Vedeți Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010

Art. 18 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311715

5 mai 2019