Construcție neautorizată

28 iunie 2022 20

Bună ziua! Trei ani în urma am construit un obiectiv fără autorizație pentru că e la drum. Pot fi trasă la răspundere contravențională? Mersi anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Alina, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul contravențional , dar pentru a fi trasă la răspundere administrativă termenul de prescripție e un an Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile

... mai detaliat existente

Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit,

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

29 iunie 2022