Constructie neautorizata - foisor

28 iunie 2018 48

Buna ziua. Va rog mult sa ma ajutati. Am un foisor cu suprafata de 9 m2 anexat la un bloc locativ cu 9 etaje. In 2006 am primit permis de la cooperativa din care facem parte. Acum pretura imi spune ca nu este autorizata si imi ofera 10 zile pentru a o demola. Totodata, vreau sa spun ca sunt fiul proprietarilor si nu am drept asupra apartamentului dat. Cum sa procedez si cine conform legislatiei stabileste faptul de demolare? Multumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Buna D-le Alexandr,
Potrivit prevederilor legale în vigoare, actualmente Autoritatea Publică Locală este entitatea publică investită cu dreptul de a constata asemenea gen de contravenții.
Astfel, în municipiul Chișinău de aceste aspecte se ocupă Primăria mun. Chișinău prin intermediul Preturilor de sector.
În cazul în care Foișor-ul Dvs este o construcție neautorizată, pentru... mai detaliat care nu ați obținut certificat de urbanism și autorizație de construcție urmează a fi demolată chiar dacă a expirat termenul de atragere la răspundere contravenționeală.
Cu regret, acestea sunt prevederile actuale la acest capitol.

29 iunie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Codul Contravențional al RM
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369412

Articolul 394. Instanţa care înfăptuieşte justiţia în cauzele contravenţionale
(1) Justiţia în cauzele contravenţionale se înfăptuieşte de către instanţa de judecată conform competenţei date prin prezentul cod.
(11) În cazul în care autoritatea competentă nu are subdiviziuni teritoriale, prin derogare de... mai detaliat la art. 393 alin. (2), cauza contravențională se judecă de către instanța de judecată de la locul unde îşi are sediul autoritatea al cărei reprezentant este agentul constatator.
(2) Cauza contravenţională se judecă în complet format dintr-un singur judecător care se pronunţă asupra fondului cauzei prin hotărîre.
(3) Instanţa de recurs judecă în complet format din 3 judecători.
(4) Judecarea cauzei în şedinţă judiciară va fi argumentată şi efectuată cu respectarea tuturor regulilor de procedură judiciară.
(5) Cauza contravenţională se judecă în şedinţă publică sau în şedinţă închisă, după caz, conform prevederilor art. 18 din Codul de procedură penală.
(6) În cadrul procesului contravențional, instanța de judecată se conduce şi aplică corespunzător prevederile art. 31–35 din Codul de procedură penală.
Articolul 395. Competenţa instanţei de judecată
(1) Instanţa judecă:
1) toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod competenţei unor alte organe, precum şi:
a) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor;
b) cauzele contravenţionale prevăzute la art.61, 63–66, 316–3181, 320, 336;
b1) cauzele contravenţionale în cadrul cărora au fost dispuse măsurile procesuale de constrîngere prevăzute la art. 432 lit. a) și e);
c) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei sancţiuni dintre cele care urmează:
- privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
- privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
- privarea de dreptul special;
- munca neremunerată în folosul comunităţii;
- arestul contravenţional;
d) cauzele contravenționale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei măsuri de siguranță dintre cele care urmează:
– expulzarea;
– demolarea construcției neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor;
– confiscarea specială;
2) contestaţiile împotriva deciziilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, procurorului.
(11) Contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă sau procurorul care a emis decizia, ori de către instanța de la locul unde îşi are sediul autoritatea competentă, pentru cazurile prevăzute la art. 394 alin. (11).
(2) Instanţa de judecată este competentă să aplice măsuri de siguranţă şi amendă judiciară.
(3) Instanţa de recurs judecă recursul pronunţîndu-se prin decizie.

Articolul 423/10. Administrația publică locală
(1) Contravențiile prevăzute la art. 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 178, 179, art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16) se constată de către organele specializate ale administrației publice locale.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale primarul, viceprimarul, arhitectul-şef, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul administrației publice locale, specialiştii principali şi specialiștii coordonatori din cadrul acestora desemnați de către primar.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16) se remit spre examinare comisiei administrative, iar procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 178 și 179 se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.
(4) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la art. 178 și 179, agentul constatator este în drept să dispună sistarea executării lucrărilor de construcție și să solicite instanței de judecată aplicarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 439/6.

29 iunie 2018