Construirea unei case ușor demontabile

22 martie 2024 3

Bună ziua. Am un teren privat, în acte figurează cu titlu de gradină. Doresc să construiesc o casa ușor demontabilă. Cum pot face asta legal? Terenul posibil să fie trecut în statut ”pentru construcție” abia peste 5-10 ani, deși este intravilan.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. Consultați autoritățile locale responsabile pentru reglementarea construcțiilor în zona dvs (primărie, Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare).

23 martie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Dumitru, eu sunt de acord cu colega mea, altfel poți să te trezești cu un ” specialist ” de la organul din construcție-de control pentru a fi întocmit un proces verbal pe articolele din Cod contravențional Articolul 178. Încălcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel

... mai detaliat în localităţile rurale şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile

pomicole

Construirea caselor cu un nivel pentru o familie sau două şi a anexelor gospodăreşti la ele, precum şi a construcţiilor provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m2 în localităţile rurale, a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole cu încălcarea legislaţiei şi a normelor în vigoare privind autorizarea şi executarea acestor construcţii

se sancţionează cu amendă de la 24 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore, cu amendă de la 48 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile

existente

Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit,

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

23 martie 2024