Consultatie privind contract de vanzare-cumparare

30 ianuarie 2020 35

Ion este insurat si Vasile tot. Ion si Vasile decid sa cumpere impreuna un depozit. Pot ei sa fie ei inclusi ambii in contractul de vanzare-cumparare cu drepturi egale si fara posibilitatea de a vinde mai departe acest depozit decat cu acordul ambilor. Daca pe viitor unul vrea sa-si vinda partea lui, este necesar sa dea acordul doar celalalt coproprietar sau si sotia acestuia?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Dacă ambii vor fi incluși în contract că cumpărători automat vor deține cote părți egale asupra depozitului.

Aspectul ce ține de vînzarea ulterioara a depozitului cu acordul obligatoriu a ambilor proprietare puteți să-l reglementați într-un act/acord/contrat aparte între dvs chiar și așa legea oferă un drept de preemțiune co-proprietarilui în... mai detaliat caz că celălalt intenționează să vândă cota sa parte fiind obligat să-l notifice despre intenția sa de vânzare care oferă posibilitatea celuilalt co-proprietar să cumpere cota-parte în caz de refuz, cota-parte deja poate fi vinduta oricărui terț.

Ce ce ține de acordul soției acesta va fi obligatoriu, la vînzarea cotei-părti.

30 ianuarie 2020