Contabilul-sef raspunde pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară?

18 mai 2017 267

Articolul 13. Răspunderea şi drepturile entităţilor privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară
(1) Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară revine:
a) conducerii (organului executiv) - în entitatea cu răspundere limitată;

INTREBARE: Contabilul sef se include în punctul (a) - (conducere organ executiv) sau numai administratorul? Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

In entitatea cu raspundere limitata da , contabilul sef se include in conducerea organului executiv !

19 mai 2017
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Eu, totusi, cred ca organul executiv este administratorul (organ executiv unipersonal) sau consiliul de administratie (organ executiv colegial).
Acelasi Art. 13, in alin. (3), prevede ca organul executiv are dreptul:
a) să numească şi să elibereze din funcţie contabilul-şef în baza contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii;
Tot acolo:
(6)... mai detaliat În entităţile care aplică sistemul contabil în partidă simplă, contabilitatea poate fi ţinută nemijlocit de conducătorul entităţii.
Art. 72 din Legea SRL prevede:
(4) Administratorul asigură ţinerea contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii prevăzute de lege şi de actul de constituire, şi informează asociaţii cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea societăţii (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324892&lang=1).
TOTUSI, contabilul-sef duce raspundere pentru incălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă financiare.
Pentru detalii, a se vedea Art. 296 din Codul contraventional: http://lex.justice.md/md/330879/

23 mai 2017