Contestarea contravenției

11 aprilie 2019 16

În anul 2017 mi-a fost întocmit un proces-verbal de către CMT Căușeni conform art. 366 CC RM, din motiv ca la vârsta de 15 ani (anul 2014), am plecat peste hotare fără a anunță autoritățile locale despre schimbarea temporara a reședinței. După hotarârea judecătoriei Căușeni mi-a fost aplicata o amenda în marime de 12 u.c. . După ce am făcut cunoștință cu acest articol (art. 366 CC RM) mi-au apărut îndoieli fata de legitimitatea întocmirii procesului-verbal, din motiv ca în momentul comiterii "contraventiei" nu aveam statut de recrut, cum este stipulat în art. 366 CC RM. Rog sa fiu consultat cum as putea ataca hotărârea judecății și dacă este posibil sa recuperez banii. Amenda a fost achitata. Din cauza ca au fost implicați executori judecătorești, suma a fost considerabila.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Conform cod contravențional
Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională,... mai detaliat în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.

Obiecțiile impotriva procesului urmeaza a fi identificate reieșind din studierea acestuia, cu depunerea contestației in 15 zile de la data cînd ați facut cunoștință.

15 aprilie 2019