Contestarea incheierii executorului

22 aprilie 2024 3

Buna ziua. Este posibil de contestat incheierea emisa de executor, daca au trecut 10 zile din data emiterii acesteia?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. Ion, eu pot să te orientezi, că nu. Nu ești în drept, nici-o judecată n-o să-ți accepte cererea înaintată în instanță, din motive indicate de însuși DVS. Tu ai publicat o întrebare, nu te-a referit la concret, în ce constă problema.

22 aprilie 2024
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Codul de executare prevede:
Articolul 162. Termenul de contestare a actelor de executare

întocmite de executorul judecătoresc

(1) Actul de executare întocmit de executorul judecătoresc poate... mai detaliat fi contestat de participanţii la procesul de executare în termen de 15 zile de la data săvîrşirii lui ori a refuzului de a săvîrşi anumite acte, dacă legea nu prevede altfel. Terţii care nu au participat la procesul de executare pot contesta actele de executare, întocmite de executorul judecătoresc, în termen de 15 zile de la data la care au aflat ori trebuie să afle despre aceste acte.

[Art.162 al.(1) textul „de la data săvârșirii lui ori a refuzului de a săvârși anumite acte” declarat neconstituțional prin HCC8 din 05.04.19, MO148-158/26.04.19 art.77; în vigoare 05.04.19]

(2) Persoana poate fi repusă în termenul de contestare în condiţiile Codului de procedură civilă. Persoana nu poate fi repusă în termen dacă din data emiterii sau a refuzului emiterii actului contestat au trecut mai mult de 6 luni.

[Art.162 al.(1) teza a doua „Persoana nu poate fi repusă în termen dacă din data emiterii sau a refuzului emiterii actului contestat au trecut mai mult de 6 luni.” declarată neconstituțională prin HCC8 din 05.04.19, MO148-158/26.04.19 art.77; în vigoare 05.04.19]

22 aprilie 2024