Contestarea paternității

28 august 2019 30

Buna ziua. Care este procedura de contestare a paternității? Vreau să știu la ce sa mă aștept. Fostul soț a scris o cerere de contestare a paternității. Citația încă nu mi-a venit (am verificat pe site pentru că el a spus că a depus cerere) și scrie examinare prin mediere. Ce înseamnă aceasta? Mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Articolul 49. Contestarea paternităţii (maternităţii)
(1) Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele... mai detaliat care sînt mama sau tatăl firesc al copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului. În cazul în care în privința părintelui este instituită o măsură de ocrotire judiciară, se aplică prevederile art. 4852 şi 4853 din Codul civil.
(2) Cererea privind contestarea paternităţii (maternităţii) poate fi depusă timp de un an din momentul cînd una din persoanele enumerate la alin.(1) a aflat sau trebuia să fi aflat despre înscrierea privind paternitatea (maternitatea) sau din momentul atingerii majoratului, în cazul unui minor.
(3) Nu au dreptul să conteste paternitatea:
a) soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea embrionului soţiei;
b) persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului în baza declaraţiei comune a acesteia şi a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii acesteia ştia că nu este tatăl firesc al copilului.
Medierea e procedura de soluționare a cauzei pe cale amiabilă prin intermediul instrumentelor de judecată, daca cauza e in instanță.

30 august 2019

Mulțumesc pu răspuns. Cat timp se acorda pt mediere pt că data ședinței nu este pe site in ruprica agenda ședințelor?

30 august 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Articolul 1822. Procedura medierii judiciare
(1) După acceptarea spre examinare a cererii de chemare în judecată în condiţiile art. 168 alin. (4), instanţa judecătorească, în termen de 5 zile,... mai detaliat stabileşte pentru părţile în proces data şedinţei de soluţionare amiabilă a litigiului. Dacă există dovada citării legale, absenţa părţilor de la şedinţa de soluţionare amiabilă a litigiului nu afectează curgerea termenului prevăzut la alin. (5) din prezentul articol.
(2) În cadrul şedinţei de soluţionare amiabilă a litigiului, instanţa judecătorească informează părţile despre legea aplicabilă litigiului, durata procedurilor, posibilele cheltuieli de judecată, posibila soluţie asupra cazului şi efectele ei pentru părţile la proces.
(3) Scopul ședinței de soluționare amiabilă a litigiului este să ajute părțile să comunice, să negocieze, să identifice interesele lor, să evalueze pozițiile lor și să găsească soluțiile reciproc satisfăcătoare.
(4) Instanţa judecătorească întreprinde măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă litigiul sau unele probleme litigioase şi, în acest scop, poate cere prezentarea lor personală, chiar dacă sînt reprezentate în proces, şi le acordă un termen de conciliere, care nu va depăşi 15 zile.
(5) Termenul medierii judiciare nu poate depăşi 45 de zile de la data la care a fost fixată prima şedinţă de soluţionare amiabilă a litigiului, dacă legea nu prevede altfel.

30 august 2019

Mulțumesc mult pt receptivitate!

30 august 2019